Retragere

”Te iubeam, și atunci am strâns aste puhoaie de oameni în mâinile mele și mi-am scris vrerea pe cer, cu stele.”
T. E. Lawrence

Nu nădăjduiesc a mă iubi vreodată, după toate istorisirile care traversau locurile pe vremea aceea… dar îți făgăduiesc că voi duce cu mine până la somnul cel de veci un crâmpei al dragostei ce ți-am purtat-o, ce-mi părea cândva a înflori – fără de grabă sau de oprire, întocmai unui prunc învățând a grăi; și într-atât de profundă încât un delicat miros de tei îmi învăluia simțurile noaptea, în vise.
Îmi păreai o nălucă, o apariție. Dar cei vii ca tine nu își au locul aici…


One response to “Retragere

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: