Monthly Archives: February 2018

Iarnă cu tălpile reci

matches kiss.gif

Cărui fapt să-i datorez plăcerea?

Degetelor reci care poate ar fi

– mai mult decât perfecte –

pentru a-ți mângâia pielea caldă?